LindøyAktivitet og informasjon

En sentral arbeidsoppgave for friluftsrådet er å informere om friluftsliv generelt og om friluftsområdene spesielt. Målet er å få stadig flere til å bruke områdene som utgangspunkt for aktivitet og opplevelse, året rundt.

I informasjonsarbeidet inngår utarbeidelse av brosjyrer og oppdatering av internettsider, tilrettelegging av aktiviteter og arrangement, kurs for skole og barnehage, utplassering av utstyrspakker, m.m. Friluftsrådet informerer også om ski- og løypeforhold, samt sommerens badetemperaturer.

En annen viktig oppgave er den rådgivende funksjonen overfor medlemskommunene i friluftsspørsmål og plansaker.