Ny brosjyre fra Vestkystparken

 

001Vestkystparken er Vestlandets skjærgårspark og har mer enn 300 friluftsområder langs kysten fra Egersund i sør, til Fensfjorden i nord.

Kartet er nå trykket i ny utgave med detaljert informasjon om friluftsområder, naturhavner, badeplasser og turstier. Den nye utgaven har nå symbolinformasjon med nummerhenvisning til kartdelen. Detaljert informasjon om Vestkystparken finner du på vestkystparken.no.

Kontakt Friluftsrådene hvis du ønsker å få tilsendt et eksemplar av brosjyren.

Vestkystparken – tekstdel

Vestkystparken – kartdel

Read More →

Olalia – oppdatert skiinformasjon


Ski-1Her finner du oppdatert informasjon om skiforholdene i Olalia

Fredag 11.4.2014: For lite snø for skigåing. Gode forhold for turgåing på den nye grusvegen fra Oppheim til Olalihytta. Det er også god tilkomst fra Fjellstøl, Sandeid.

Her finner du webkamera på Fjellstøl skianlegg.

Vinterstid finner du kontinuerlig oppdatering av løypekjøringa i Olalia på skisporet.no

Read More →

Kurs i søknadskriving

Søknadsskriving

For tre uker siden arrangerte Friluftsrådet Vest og Tysvær kommune et kurs i tilskuddordninger. På lørdag 16. november fulgte vi opp med et kurs i søknadsskriving hvor 50 representanter fra frivillige organisasjoner og kommunalt ansatte fikk gode tips om de enormt mange mulighetene som finnes for å søke støtte til ulike prosjekt.

Kursene arangeres i et sammarbeid mellom Friluftsrådet og Folkehelsekoordinatoren i Tysvær kommune, Ann-Kristin Berge. Hensikten med kursene er å gi drahjelp og inspirasjon til lag og foreninger i regionen som kanskje går å lurer på hvordan i all verden de skal klare å finansiere ulike gode tiltak. Invitasjonen er sendt ut til alle friluftsrådets medlemskommuner og distribuert videre til kommunenes lag og foreninger.

Kursleder Anders Vik gav deltagerne en oversikt over tilskuddsordninger, stiftelser og legat som finnes i Norge. Totalt gir disse over 31 milliarder kroner årlig til ulike almennyttige formål. Mange synes nok det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hvor, hvordan og når man kan søke til ulike tilskuddsgivere så et slikt kurs kan være med på å gi folk bedre oversikt og gi inspirasjon til å komme igang med prosjekter.
Read More →