Årskort Olalia 2019 på Shell i Ølen

Julegave til den turglade  – Årskort Olalivegen selges nå på Shellstasjonen i Ølen.  Kr 400.

Du kan nå bruke Vipps til å betale både årskort og for enkeltturer opp Olalivegen.

Vi gjør oppmerksom på at Årskort Olalivegen gjelder for bruk av Olalivegen og parkeringsplassene på Oppheim. De gjelder imidlertid ikke for Fjellstøl.

Read More →

Black Weekend i Olalia

Friluftsrådet Vest gir 100 % «Black Weekend-rabatt» på parkeringen på Olalivegen i hele helgen.

Koble av fra kjøpepress og førjulsstresset med en hyggelig tur i turløypene i Olalia, eller ta deg en lengre tur inn i fjellheimen i godværet.

Lyset står på i de nye turveiene mellom Olalivegen og Fjellstøl til kl 2300 om kvelden.

Rasteplassen på Tosko etter oppstigningen oppforbi Rødekorshytta

På tur i de nye turløypene mellom Oppheim og Fjellstøl i Olalia.

Read More →

Markering av Longøyo som friområde

Lørdag markerte Friluftsrådet Vest og Venelaget for Longøyo at øya no både er sikra som offentlig friområde og at vi er kommet godt igang med å tilrettelegge øya for allmenheten. Det er lagt ut flytebrygge i Sørvågen, Notbua her er bøtt på med ny kledning der den gamle var råtna bort. Det gamle sammenraste eldhuset har fått nytt tak og steinmurene er gjenoppbygd. I sin tale til de fremmøtte understrektet styreleder i Friluftsrådet, Astid Larsen, at hverken kjøpet eller tilretteleggingen på øya hadde blitt realisert uten den gode lokale støtten fra Venelaget for Longøya og Fitjar kommune. Sammen har vi klart å få til mye allerede, og det er nå søkt om midler til å gjenreise ei løe som tidligere sto på garden. Se også FB-innlegg fra Venelaget for Longøyo

Read More →