Meir midler til innsats mot marin forsøpling.

Energi – og miljøkommiteen har nå bevilget 5 millioner ekstra til Skjærgårdstjenesten som skal gå til ekstra innsats i kampen mot marin forsøpling i 2018.

Friluftsrådet Vest har i 2017 vært aktivt med «Ryddeaksjon Haugalandet» og deltatt med båt og mannskap og hentet strandsøppel mange steder i både Nord-Rogaland og Sunnhordland. Det ble totalt samlet inn 50 tonn strandsøppel i vår region i 2017.  Frivillige har gjort en kjempeinnsats med å plukke søppel fra strender og viker og friluftsrådet og andre har bidratt med å hente inn og transportere det som blir samlet inn til oppsamlingscontainere. Ragn Sells har vært med og plassert ut en mengde containerne og de har også bidratt med organisering av arbeidet.

Vestkystparken som friluftsrådene på Vestlandet er med i, er en del av den nasjonale «Skjærgårdstjenesten» Denne budsjettøkningen vil være viktig for at vi skal kunne videreføre den gode innsatsen mot marin forsøpling i samarbeid med kommuner, Ragn-Sells AS, foreninger og lokale ildsjeler sier daglig leder Oddvin Øvernes i Friluftsrådet Vest.

Liv Kari Eskeland og Terje Halleland er medlemmer i Energi – og miljøkomiteen på Stortinget, og har vært sentrale i arbeidet for å få til denne påplussingen på miljøbudsjettet. Eskeland og Halleland møtte opp på Lindøy i dag sammen med lokale representanter fra Venstre og Krf, og ble innvitert ombord i friluftsrådets båt «MS Astrid» for å feire den nye miljøsatsingen. De fikk omvisning i den nye båten som ble flittig brukt til innsamling og transport av 50 tonn marint søppel vår og sommer 2017.

Bildet under viser det «utvidede miljømannskapet» på Astrid som skal være med på å bekjempe marin forsøpling.

Margareth Einarsson fra Ragn Sells, Peder Kristiansen – Naturforvalter Karmøy kommune, Oddvin Øvernes – Friluftsrådet Vest, Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Terje Halleland.  Helt til høyre i bildet er bystyrerepresentantene May Britt Vihovde fra Venstre og  Tom Landås fra Krf.

Frivillige  gjør en fantastisk innsats i å samle inn søppel fra kysten vår.

Read More →

Gledens dag i Djupadalen

De smilte fra øre til øre de som hadde møtt opp ved stemmen i Eivindsvatnet, Haugesund, da Friluftsrådet Vest mottok sjekk på 1 million kroner til forlengelsen av turvegen rundt vatnet. Representanter fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebank 1 SR-Bank og Haugesund kommune og friluftsrådet kunne slå fast at dette var et stort skritt på veg mot realisering av viktige prosjektet.

Foto: Alfred Aase, Haugesund Avis

Daglig leder i friluftsrådet, Oddvin Øvernes, sier at disse midlene er et fantastisk flott bidrag for å kunne realisere turvegprosjektet som vil til stor glede og nytte for alle som bruker Djupadalen til friluftsaktivitet og rekreasjon hele året.

Øvernes sier videre i pressemelding: «Med en rundløype blir området enda mer attraktiv å bruke enn i dag, og våre tall på telleren på stemmen viser jevnt ca. 400.000 passeringer i året! En rundløype vil bety en ytterlige økning i antallet som vil bruke dette området, og det er et viktig trivsel- og  folkehelsetiltak for byen og hele Haugalandet.

Friluftsrådet vil vektlegge at tilretteleggingen skjer på en mest mulig skånsom måte i forhold til naturinngrep.  Universell utforming av turvegen er også en viktig målsetting for dette prosjektet, slik av alle kan komme seg ut i naturen og drive friluftsliv.  Vi vil samarbeide  med Haugesund kommune for å finansiere prosjektet full ut, og det vil være kommunen som skal prosjektere turvegen og stå som byggherre. 

Dette er en gledens dag for alle som er glad i Djupadalen og friluftsliv i regionen!

Se hva Haugesunds Avis skrev om saken >>

Read More →

Frisk åpning av kyststi

Det var skikkelig friskt karmøyvær da kyststien langs Åkrasanden ble offisielt åpnet 10. november. Det var fylkesordfører Solveig Ege Tengelsdal som foretok åpningen og klippet snoren. I åpningstalen sin la hun stor vekt på turgåing som helsebringende aktivitet og kyststien som en viktig tilrettelegging for opplevelse og friluftsliv i et spennende landskap.

Også tidligere fylkesordfører Janne Johnsen og tidligere ordfører i Karmøy kommune hadde innlegg ved åpninga av stien.

I tillegg til stiåpningen sto Eli Viten og Thorsten Gøtterup fra Rogaland fylkeskommune for «avduking» og kort presentasjon av den nye regionalplanen for friluftsliv og naturforvaltning.

 

Etter at den offisielle åpninga var unnagjort ble det tid til vandring langs kyststien fra Åkrasanden (barnehagen) i nord  til Sjuvsanden (Støavegen) i sør. Da ble også telleren som registrerer den store bruken av kyststien passert. På ett år (fra november 2016) har den registrert over 100 000 passeringer på dette punktet. Det viser tydelig hvilken rolle kyststien har for store og små turgåere i regionen.

 

Her kan du lese om åpningen av kyststien i ulike medium:

 

Read More →

FRILUFTSLIVETS DAG

Kom deg ut-dagen, eller Friluftslivets dag, ble i går arrangert av turlagene over hele regionen. I Haugesund ble det en super dag med ca 5000 deltakere i solskinnet 3. september. Barn og voksne koste seg i sommerværet og det var køer ved alle aktivitetspostene. Her kunne alle som ville få prøve seg i kano, kajakk, klatrevegg, hundekjøring, «gå på vannet», og den mest spektakulære aktiviteten med lengst kø- Zipline-traversen over Eivindsvannet. I tillegg kunne man plukke sopp, stikke innom speidernes camp og steike pinnebrød, eller få nytige tips hos Røde Kors. Her er noe smakebiter fra dagen.

 

GÅ PÅ VANNET  – FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN HAUGESUND

ZIPLINE   –  FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN HAUGESUND

STOR AKTIVITET BÅDE PÅ LAND OG VANN   –  FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN HAUGESUND

LURER DET EI GJEDDE – ELLER EN KROKODILLE I SIVET?  FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN HAUGESUND

UNGE  KANOPADLERE  FÅR HJELP AV PAULINE  FRA FRILUFTSRÅDET

Read More →

Friluftslivets uke 2017 2-10. sept.

Friluftslivets uke arrangeres i samarbeid med turlag og andre frilufts-organisasjoner i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Du kan finne mer detaljert info på de ulike arrangørenes nettsider. Friluftsuka er en landsomfattende satsing fra friluftsorganisasjonene i Norge via fellesorganisasjonen  Norsk Friluftsliv(link).

Søndag 3 sept. arrangerer turlaga Friluftslivets dag / Kom-deg-ut dagen i Haugesund, Bømlo, Stord, Sauda og Kvinnherad.

PROGRAM 

2/ 9  Fjelltur til Melderskin, Kvinnherad

Kjører i eigne bilar frå Flotmyr i Haugesund kl. 07.30. Toppen av Melderskin ligg på 1 426 moh og me startar på 160 moh, altså knappe 1 200 m stigning. Alle bør ta med stavar. Nedstigningen er tøff. Turen er berekna til ca 6 timer og er krevjande. Påmelding på nett innan torsdag 31. august. Turledere: Lars Kristian Gjerde 944 87 843 og Bjørg Kristin Steinsland.

Arr: Haugesund turistforening (link)

 

2/9 Sopptur i Djupedalen, Haugesund.

Kl 11–13. Fremmøte ved Stemmen.
Soppkontroll ved Stemmen i Djupedalen, Haugesund. kl 13–14.

Arr: Haugaland sopp- og Nyttevekstforening(link)

 

2-3/9  Jentetur til Fonnabu, Kvinnherad

Start frå Sunndal kl 10.00

Vi går turen langs den historiske vandreruta Turistvegen over Folgefonna via Gardshammar og Breidablikk til Fonnabu der vi overnattar. Ned igjen samme vegen på søndag. Turleiarar: Ann Kathrin Røssland og Sangeeta Pal. Påmelding via nettsida til turlaget. Vanskelighetsgrad: Krevende

Arr: Kvinnherad Turlag

 

2-3/ #Nattinaturen, Djupadalen Haugesund

  

DNT ung Haugesund inviterer til å bli med å sove ute under gapahauken ved Friluftslivets hus i Djupadalen. Vi koser oss med leker, bål og utefilm. Oppmøte ved Friluftslivets hus kl 19.00 lørdags kveld. Her er det fyr i bålet og god stemning.  Alder: 13-26 år. Kontakt Turistforeningen på tlf: 52715311 / 910 07 954

Arr: DNT ung Haugesund.

 

3/9  Friluftslivets dag  i Djupadalen, Haugesund

 

Friluftslivets dag i Djupadalen (link)  er en gratis festdag for alle som er glade i friluftsliv på Haugalandet!

Ta med hele familien og kom deg ut i Djupadalen søndag 3. september.

Prøv deg på kano- og kajakkpadling, hundekjøring, klatring, taubane, fisking, soppkontroll, matlaging på bål, og mye mer. Finn ut mer om de friluftstilbud som finnes her på Haugalandet. Arrangementet starter kl.11.00 og avsluttes kl.16.00.

Arr: Haugesund turistforening og 10 andre friluftsorganisasjoner

Arr: Haugesund turistforening(link)

 

3/9 Kom deg ut dagen på Hiskjo, Bømlo

 

Kl. 1200-1500. Her kan barn og vaksne boltre seg med mange ulike gratis aktiviteter og lære seg å nyte ein dag ute i frisk natur i nærleik til havet. Arr: Bømlo Turlag i samarbeid med Meling Speidergruppe og Bømlo RK Hjelpekorps.

Arr: Bømlo Turlag(link)

 

3/9  Kom deg ut, Skjephaugen, Stord

Barnas Turlag inviterer til den årlege ‘Kom deg ut-dagen’ ved gapahuken i Skjephaugen.

Padling – Turtipp- Natursti- Servering av pølser, saft og kaffi

Arr: Barnas turlag Stord-Fitjar

 

3/9 Fire nutar på ein dag, Vats, Vindafjord

Turen går innom desse fire nutane: Friarane, Brennesteg, Vardafjellet og Aksla.

Start er kl 9.30, og du kan starta i Blikrabygda eller Gjerdesdalen. Frå gamalt av var der ein ferdselsveg mellom desse to bygdelaga.  Den er merka frå begge sider.

Deltakaravgift kr 50 -max 100 pr fam.

Arr: SkVats, og speidarane i Vats(link)

 

3/9 Vikestølsmarsjen, Vindafjord

Start frå Bjoa eller Vikebygd, mellom kl 11:00 – 13:00. Sal av lapskaus, pølse, brus, kaffe, kaker & snop Loddsalg og hesteskokasting på Vikestølen.  Startkontigent: Ungar 15,- Vaksne 30,- Familie 80,-

Arrangør: Hyttestyret Vikestølshytta(link)

 

3/9 Soppens dag, Djupadalen, Haugesund

Kl 11–16 ved HIL-hytta i Djupadalen. Stand med sopputstilling, smaksprøver og kontroll.
Arr: Haugaland sopp- og Nyttevekstforening(link)

3/9 Kom deg ut-dagen, Valøya Kvinnherad

Aktiviteter fra kl 12 – kl 15. Mange forskjellige kjekke aktivitetar for heile familien. Natursti, fisking, padling i kano og kajakk, orientering m.m.

Arr: Kvinnherad turlag(link)

 

3/9  Sesongåpning Håvåshytta, Tysvær

Åpen hytte fra kl. 11:00 – 14:00. Servering av kaffe / saft og salg av vafler.

Arr: Haugesund Fjellag

 

3/9 Skarstøl – Svandalen, Etne-Sauda

Årleg tur i lag med Sauda Turlag. Oppmøte på kaien i Etne kl.10.15. Turen går frå Skarstøl til Svandalen. Påmelding innan fredagen før til turleiar. Turleiar Marthon Hustoft og Torunn Grytten. Vanskelighetsgrad: Middels.

Arr: Etne Turlag og Sauda turlag.

 

3/9 Kringsjå hytta, Haugesund

Åpen søndagskafe på Kringsjåhytta – salg av vafler og kaffe. Åpent fra kl 11:00-14:00

Arr Kringsjås Venner (link)

 

4/9  Helse i hvert steg, Byheiene, Haugesund

Psykisk helsetjeneste i Haugesund Kommune og Haugesund Turistforening arrangerer tilrettelagte turer med vekt på psykisk helse. Vi går ulike turer i Byheiene og Djupadalen. Turene vil variere i lengde og terreng med mulighet for korte og lange løyper. Hver tur avsluttes med sosialt samvær og kos rundt bålet i gapahuken ved Friluftshuset. For mer informasjon ring: Dagsenteret – Veksthuset  tlf: 52 74 40 70 eller HT : 984 34 563.  Oppmøte ved Stemmen klokka 12.00.

 Arr: Haugesund turistforening og Haugesund kommune

 

6/9  Vassnuten og Longåsdalen, Vindafjord

I egne biler fra Flotmyr kl. 09.00 til Bjordal. Vi starter turen kl. 10.00. Vi gå opp til Longåsdalsvatnet og tar stien mot sør forbi Paddetjern og opp på Vassnuten (461 moh) og nyter utsikten. Ned og rundt Berghaugen og ned til Longåsdalshytta. Etter pause her går vi ned til Bjordal og bilene. Middels krevende tur på 4-5 timer.
Turledere: Torfinn Dommersnes tlf. 91711295 og Thor Lilleland

Arr Haugesund turistforening

 

5/9 Sopptur og kontroll i Etne.

Kl 17–19. Fremmøte ved Skakkesenteret, Etne
Soppkontroll ved Skakkesenteret, Etne. Tirsdag, 5. september kl 19–20.

Arr: Haugaland sopp- og Nyttevekstforening(link)

 

6/9   Seniortur til Selbjørn, Austevoll      

På denne turen skal me gå frå Rabben opp på Midtfjellet (168 moh) ned i Kongsdalen
og opp på Kongsen (185 moh) høgste toppen på Selbjørn.
Turleiar  Jarle Hevrøy  mob. 99303404. Middels/Tung tur. Gangtid ca. 4 timar.

Arr: Stord/Fitjar Turlag

 

6/9 Seniortur Vikastølen, Kvinnherad

Frammøte på Landa, Omvikdalen kl. 09.30 for samordning av transport vidare
til Fjellhaugen Skisenter. Opp til Bergstølsvatnet – Steinsvatnet – Vikastølen.Lengde totalt 8 km. Middels /lett tur. Turleiarar  Jan Helge Opsanger og Marita Handegard

Arr: Kvinnherad turlag(link)

 

6/9 Høietre naturlostur, Tysvær

Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00. Vi kjører forbi Stegaberg til enden av Høievegen for parkering på den gamle snuplassen for bussen. Nydelig kort tur der naturlosen, Magnus Høie, vil fortelle oss om området. Turleder: Anne Rees Halvorsen. 9770 5118 og Liv Samuelsberg.
Naturlos: Magnus Høie

Arr Haugesund turistforening

 

7/9  Torsdagsturen i byheiene, Haugesund

Møt opp ved Stemmen i Djupadalen kl 1000. Turmål velges etter vær og føreforhold. Passer best for voksne og seniorer.

Arr: Haugesund turistforening

 

7/9  Klatring i H-veggen, Haugesund

Kl 1800- 2000. Ungdomsgruppa i Haugesund turistforening inviterer til klatring i Haugalandets flotte klatrehall Haugalandsveggen H-veggen) Du trenger ikke ha klatreutstyr selv. Vi tar med tau, seler og sko slik at du skal få utfordret høydeskrekken og tynt musklene til det ytterste. Vi satser på å bli en god gjeng som hjelper hverandre til å nå nye høyder i veggen. Ta kontakt med Vidar Eileraas, 910 07 954.

Arr: Dnt Ung, Haugesund

 

7/9  Fottur for framandspråklege, Stord

Ettermiddagstur i samarbeid med internasjonal Kulturklubb Frammøte v/ Essostasjonen i Leirvik kl 18.00

Arr. Stord-Fitjar turlag

 

8-10 /9  Foreldrefri helg i Etnefjellene, Etne

Dette er en tur for deg som har noe erfaring med å være på tur uten foreldre. Barn som har deltatt på Foreldrefri helg tidligere har derfor førsteprioritet. Vi går til Løkjelshytta på fredag, videre til Olalia dagen etter og til Opheim på søndag. Du må være begynt i 7. klasse eller eldre. Max 16 deltagere Medlemmer i Barnas Turlag prioriteres. Påmeldingsfrist 3. sept. Turleder: Trude Nordstrøm 47 01 93 07.

Arr: Haugesund turistforening

 

9-10/9 Klassiker – Foreldrefri tur til Simlebu, Etne

Lei av å ikke slippe til på egen hånd? La mamma og pappa være og gå for Foreldrefri helg! Vi tar Buss til Rullestad lørdag og går til Simlebu. Der ligger vi til søndag. Søndag går vi til Langfoss og ned til E134. Derfra tar vi buss hjem. Du må ha med kart og kompass og vi vil prøve å bruke dette jevnlig gjennom hele turen! Turen er for deg som går i 6. klasse og opp. Vi har plass for 16  deltagere. Medlemmer i Barnas Turlag prioriteres.  Pris: 500 kr  medlem  700 kr  ikke-medlem. Prisen dekker buss T/R, middag på lørdagen og overnatting på hytta. Påmeldingsfrist 3. sept.

Arr: Barnas Turlag Haugesund turistforening(link)

 

10/9 Håvåshytta – åpen hytte, Tysvær

Åpent alle søndager kl. 11:00 – 14:00. fra september til mai. Servering av kaffe / saft og salg av vafler.

Arr: Haugesund Fjellag(link)

 

10/9 Emberlandsnipen, Sveio

Fra Flotmyr i egne biler kl. 09.00 til Auklandshamn skole der turen starter kl. 09.45. Vi går i jevn stigning på et høydedrag med typisk kystnatur opp mot Emberlandsnipen som er 271 m.o.h. Fra toppen er det et flott utsyn over hele Bømlafjorden, Sveio, Stord, Tysnes og innover til Folgefonna. Middlels vanskelig tur på ca. 3 timers gangtid. Turledere: Hans Enerstvedt 992 10 336 og Bengt Helgesen

Arr: Haugesund turistforening

 

10/9 Buene -Fjotnene. Kvelven, Sauda

Vi starter på Buer kl 0900 – inn Moringdalen og opp til Fjotene og videre til Kvelven. Returen går nedom Løynardalsvatnet og ned på Via. Vanskelighetsgrad: Middels. Turledere: Lars Austerheim og Jon Hansen Mob 95977423.

Arr: Sauda turlag.

 

10/9  Saksaklepp, Jondal

Vi starter frå Rosendal kl 0800. Vi køyrer til Dravladalsdammen, 960 moh. Går om Bjødnafetet og opp til Saksasklepp 1491 moh. Vanskelighetsgrad: Krevende. Turleiarar: Marita Haugse Handegard, tlf. 952 75 478 og Tove Omdal, tlf. 481 10 087.

Arr: Kvinnherad turlag(link)

 

10/9 Heildagstur til Alvaldsnuten, Etne

Avaldsnuten, 1243 moh. Turen går opp frå Eintveit og ned til Eikemo. Ca 4-5 timar opp og 3-4 timar ned. Krevande tur. Kjentmann: Einar Eintveit. Påmelding innen 1.september til turleiar Marit Solheim Tlf. 48 10 85 33.  Start frå Etnekaien kl 0900. Vanskelighetsgrad: Krevende.

Arr: Etne Turlag (link)

 

 10/9 Familiedag Røyningsbu, Karmøy 

Aktiviteter for alle, taubaner, natursti, orientering, kanoer, m.m. Gratis kaffe, saft og lapper. Ta med grillmat om du vil grille.  Premieutdeling.  Familie kr 100, enkeltpersoner kr 20. Fra kl 12 – 15. Kontaktperson Geir Dale 99009130.

Arr: Skudenes Fjellag(link)

 

10/9  Kringsjådagen 2017 – 25års jubileum.

Åpen hytte og seter fra kl 11:00-14:00  Gratis aktiviteter og servering – Natursti – Grilling– Suppe – Bålstekte pannekaker -75 utstoppede fugler og dyr – Seter med sauer, høner og kaniner.  Kringsjåhytta ligger ca 15 min gange fra Steinsfjellet

Arr Kringsjås Venner (link)

 

Read More →