About the author  ⁄ Web Master

De smilte fra øre til øre de som hadde møtt opp ved stemmen i Eivindsvatnet, Haugesund, da Friluftsrådet Vest mottok sjekk på 1 million kroner til forlengelsen av turvegen rundt vatnet. Representanter fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebank 1 SR-Bank og Haugesund kommune og friluftsrådet kunne slå fast at dette var et stort skritt på veg mot realisering av viktige prosjektet.

Foto: Alfred Aase, Haugesund Avis

Daglig leder i friluftsrådet, Oddvin Øvernes, sier at disse midlene er et fantastisk flott bidrag for å kunne realisere turvegprosjektet som vil til stor glede og nytte for alle som bruker Djupadalen til friluftsaktivitet og rekreasjon hele året.

Øvernes sier videre i pressemelding: «Med en rundløype blir området enda mer attraktiv å bruke enn i dag, og våre tall på telleren på stemmen viser jevnt ca. 400.000 passeringer i året! En rundløype vil bety en ytterlige økning i antallet som vil bruke dette området, og det er et viktig trivsel- og  folkehelsetiltak for byen og hele Haugalandet.

Friluftsrådet vil vektlegge at tilretteleggingen skjer på en mest mulig skånsom måte i forhold til naturinngrep.  Universell utforming av turvegen er også en viktig målsetting for dette prosjektet, slik av alle kan komme seg ut i naturen og drive friluftsliv.  Vi vil samarbeide  med Haugesund kommune for å finansiere prosjektet full ut, og det vil være kommunen som skal prosjektere turvegen og stå som byggherre. 

Dette er en gledens dag for alle som er glad i Djupadalen og friluftsliv i regionen!

Se hva Haugesunds Avis skrev om saken >>

Read More →

Det var skikkelig friskt karmøyvær da kyststien langs Åkrasanden ble offisielt åpnet 10. november. Det var fylkesordfører Solveig Ege Tengelsdal som foretok åpningen og klippet snoren. I åpningstalen sin la hun stor vekt på turgåing som helsebringende aktivitet og kyststien som en viktig tilrettelegging for opplevelse og friluftsliv i et spennende landskap.

Også tidligere fylkesordfører Janne Johnsen og tidligere ordfører i Karmøy kommune hadde innlegg ved åpninga av stien.

I tillegg til stiåpningen sto Eli Viten og Thorsten Gøtterup fra Rogaland fylkeskommune for «avduking» og kort presentasjon av den nye regionalplanen for friluftsliv og naturforvaltning.

 

Etter at den offisielle åpninga var unnagjort ble det tid til vandring langs kyststien fra Åkrasanden (barnehagen) i nord  til Sjuvsanden (Støavegen) i sør. Da ble også telleren som registrerer den store bruken av kyststien passert. På ett år (fra november 2016) har den registrert over 100 000 passeringer på dette punktet. Det viser tydelig hvilken rolle kyststien har for store og små turgåere i regionen.

 

Her kan du lese om åpningen av kyststien i ulike medium:

 

Read More →

Fra sandslottkonkurransen 2016

I forbindelse med Blått flagg-åpninga på Åkrasanden, Karmøy, mandag 5. juni, arrangeres det familiedag med mange spennende aktiviteter for liten og stor på stranda.

Kl. 12.00 blir det offisiell åpning og heising av det blå flagget ved ordfører Jarle Nilsen

Fra kl. 12.30 til 14.00 blir det drageverksted, drageflyging og sandslottkonkurranse.

Mer informasjon og detaljert program finner du her: Blått flagg-program 2017

Ordfører Jarle Nilsen heiser blått flagg 2016

Velkommen til Åkrasanden 2. pinsedag!

Read More →

TellTur 2017 startet 24. mars, og bare en uke etter start ser vi at det telles turer som aldri før. Snart har 1 000 brukere telt sin første tur i det nye TellTur-året.

I 2016 registrerte med enn 3 000 personer turene sine på TellTur i Nord-Rogaland og Sunnhordland. I våre 12 kommuner hadde turgåerne 135 turmål å boltre seg på, og tilsammen ble det gått over 47 000 turer. 

I år har vi som målsetting å nå minst 4 000 aktive brukere. Vi håper også at hver turgåer i snitt vil gå noen flere turer, fra 15 i fjor til nærmere 20 i år. I dag ligger det 136 turer i systemet, og mange av dem er nye fra i fjor. Det kan komme noen flere til i løpet av året.

På vegne av Haugesund kommune beklager vi at TellTur i Haugesund ikke kommer i gang før i løpet av uke 14. Følg med på denne sida og telltur.no/friluftsradet-vest/haugesund for å få med deg turene i Haugesund fra første dag..

God tur med TellTur 2017!

Sjekk disse oppslaga fra åpningen av TellTur 2017:

Read More →

Hele 3 070 personer deltok i TellTur i årets sesong. Det er tilnærmet en dobling av deltakertallet fra i fjor. Hele 14 personer gikk alle 134 turene i vår region..

graskallen

TellTur er som kjent friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering, og i vårt område er alle tolv medlemskommunene med i systemet. 

TellTur startet forsiktig i 2013 og har hatt en jevnt stigende oppslutning siden den gang. I 2015 var det 125 turer i systemet og 1 650 brukere. Målsettinga for 2016 var å nå 3 000 brukere, og det klarte vi med god margin.

I TellTur er alle vinnere! Likevel vil vi trekke fram noen som utmerket seg spesielt i årets sesong. Friluftsrådet inviterte alle deltakere med mulighet for klassepremie til en liten sammenkomst i Aksdal onsdag 23.11. Siden det var 14 personer som hadde gått alle 134 turene i år, måtte det loddtrekning til for å kåre vinnere i flere klasser. 

telltur-2016-vinnere-web

Fv: Kjellaug Hustvedt, Roald Johannessen, Malvin Eikemo og Aud Lillian Grindheim

TellTur-vinnere 2016:

Over all: Roald Johannessen, Sveio (134 turer)
Klasse 62 år og over: Aud Lillian Grindheim, Haugesund (134 turer)
Klasse 26-61: Kjellaug Hustoft, Haugesund (134 turer)
Klasse 16-25: Ingrid Gurine Nilsen; Sveio (70 turer)
Klasse 15 og under: Malvin Eikemo, Sveio (100 turer)

Malvin Eikemo er bare 7 år gammel, og han står vel for den største bragden i årets sesong. Hele 100 nye turmål oppsøkte han i 2016, og det kan trygt sies at han var en verdig vinner blant de yngste deltakerne.

Les mer om Malvin Eikemo og TellTur 2016 i Haugesunds Avis >>

 

Read More →

Måndag 15. august var det høgtideleg dåp av ny arbeidsbåt i Fitjar!

Kari II - daap-3Det var full festivitas rundt døypinga av den nye båten til skjergardstenesta i Fitjar kommune, «Kari II». Ordførar Wenche Tislevoll ønska hell og lukke på dei sju hav og knuste champagneflaska mot det raude skroget så det song.

«Kari II» er eit samarbeidsprosjekt mellom Friluftsrådet Vest og Fitjar kommune. Friluftsrådet no får ein framifrå reiskap i forvaltninga av friluftsområda i Fitjarøyane, mens Fitjar kommune får ein viktig bidrag til beredskapen i kommunen, ikkje minst når det gjeld brann og redning.

Båten er ein Aronet 23,5, levert av Smarten marine på Karmøy. Båten har bauglem, alle nødvendige instrumenter for sikker navigering og beredskap, samt ein motor på 200 hk som gir ein fart på minst 35 knop. Hovudansvarleg for båten er Bård Inge Sørfonn.

 Kari II
Read More →

Blatt flagg 2016-2Blått flagg-sesongen på Åkrasanden, Karmøy, starter søndag 5. juni

I den forbindelsen blir det åpningsseremoni med flaggheising kl. 12.00 ved barnehagen (gamle idrettshuset). Det blir også underholdningsinnslag og aktiviteter for hele familien.

Mer info finner du hos Åkrehamn Vekst >>

Blått flagg på Åkrasanden innebærer også at det blir arrangert en rekke aktiviteter med vekt på læring om strand, natur og miljø gjennom hele sommersesongen. Her er en foreløpig oversikt over noen av arrangementene:

 

 

Read More →

Akrasanden-blatt flagg OBSNå er det endelig klart at Åkrasanden også får blått flagg-status i 2016! Det var den internasjonale juryen i FEE som bestemte dette på sitt siste møte. Tidligere hadde den nasjonale juryen godkjent søknaden fra Friluftsrådet Vest og Karmøy kommune.

Åkrasanden kunne heise blått flagg for første gang i fjor, som første strand mellom Kristiansand og Bergen med denne prestisjetunge statusen. At stranda nå får nok en sesong med denne miljøsertifiseringa, er en fjær i hatten for alle som jobber for denne flotte stranda.

Blått flagg-sesongen starter 5. juni og varer til 31. august. Det er planlagt en offisiell åpning av sesongen og en rekke aktiviteter undervegs i sesongen.

Read More →

TellTur-logoLike mange brukarar no som i heile fjor

TellTur 2016 starta laurdag 19. mars, og allereie no, 3 1/2 veke etter oppstart, har meir enn 1 600 turgåarar registrert minst ein tur. Det er like mange som i heile fjor, og enda har me 6 1/2 mnd igjen av sesongen. Det betyr at me har gode sjansar til å nå målsettinga om minst 3 000 brukarar innan 1. november.

Etter nokre få startproblem på enkelte turmål, er no systemet oppe og går for fullt. Det tok noko tid å få alle kodene på plass, ikkje minst på dei høgaste toppane i indre strok, der snøen framleis ligg tjukk. Alle turmåla har no hatt sine første vitjingar, bortsett frå nokra få av toppane i Kvinnherad, Etne og Sauda.

SletteneFølg med på nettsidene (www.telltur.no) og Facebook-sidene til TellTur!

God tur med TelTur 2016!

 

Ein av dei mange nye turane som kjem med i årets program, går til Slettene (bilete) ved Auklandshamn i Sveio.

 

Mediaoppslag om TellTur

  • Video med glimt frå TellTur 2015 >>
  • Her kan du sjå kva Haugesunds Avis skreiv om TellTur (6. januar 2016) >>
  • Tor Arne Lillesund – ein av TellTur-vinnerane 2015 >>
Read More →

TellTur-logoTellTur, friluftsrådenes system for elektroniske turregistrering, har hatt en flott økning i oppslutning siden starten i 2013.

I år har over 1650 turgåere fra hele regionen deltatt i programmet, som har innbefattet 125 ulike turmål i de 12 kommunene som utgjør Friluftsrådet Vest. I fjor deltok «bare» 280 personer, så økningen i år har nærmest vært formidabel.

Premieringen i det regionale TellTur foregår klassevis, og det er de som har gått til flest ulike turmål som vinner sin klasse. Totalt var det hele 6 personer som besøkte alle 125 turmåla i løpet av sesongen. Så her måtte det loddtrekning til for å kåre en vinner. Det samme gjaldt i den største klassen, med turgåere fra 26 til 61 år.

TellTur - vinnerne 2015

Fra venstre: Kornelia Pettersen, Tor Arne Lillesund, Roald Johannessen, Ingrid Nilsen og Stein Kyvik

Her er årets vinnere:

  • Klasse under 16 år: Kornelia E. Pettersen
  • Klasse 16-25 år: Ingrid Gurine Nilsen
  • Klasse 26-61 år: Tor Arne LIllesund
  • Klasse over 61 år: Stein Kyvik
  • Hovedpremie (over all): Roald Johannessen

 

Read More →