Trygg på isen

Nå er det is på enkelte vann og tjern rundt omkring i regionen.

 

Dersom du skal ut på isen sørg for å måle istykkelsen på hele den isflaten du skal bruke og IKKE beveg deg utenfor det området du har sjekket på forhånd. Du kan enkelt måle istykkelsen enten ved å hugge hull i isen med en øks eller bruke en batteridrevet drill eller et isbor.

Sikker istykkelse:

På små vann/tjern  10-12 cm    (stålis – hard, gjennomskinnelig is)
Større vann               14-15 cm     (stålis – hard, gjennomskinnelig is)

NB! Ved elveutløp og innløp er det ofte åpent vann selv om isen ellers er mer enn 12-15 cm!

Haugesund og Karmøy kommuner sjekker isen på noen vann. Se kommunens nettsider

Slik værforholdene er nå (5. mars 2018) så er det fullt mulig at man kan gå på trygg is på deler av større vann, mens det er åpent vann lenger ute og kanskje på andre siden av samme vannet. Da gjelder regelen om å sjekke ut og foreta ismålinger på den flaten du skal bruke og holde deg strengt innenfor det området du har sjekket istykkelsen på.

Er dere ute på ismåling på ukjent is må du ha med ispigger, flytevest og tau lett tilgjengelig slik at du kan berge deg opp av isen dersom du skulle gå gjennom.

Slik går du frem når du måler istykkelse:

Lag et hull med øks, drill eller isbor og mål tykkelsen på isen med en linjal eller en pinne – eller med hånden din. Først hugger eller borer du et hull i isen nært land og på grunt vann slik at hvis du går gjennom så kan du bare vasse i land. Hvis isen her er 10 cm tykk kan du gå litt lenger ut på isen og bore et nytt hull og sjekke tykkelsen. Se etter sprekker i isen – da kan du se hvor tykk isen er ved å se hvor langt ned i isen sprekkene går. Kontroller så istykkelsen på 5-10 ulike steder på den isflaten du skal bruke, og er isen 10-12 cm eller mer kan du trygt gå utpå. Vær oppmerksom på at isen er tynnere ved ut- og innløp av elver og bekker så her bør man holde seg et godt stykke unna.  Ispigger og tauline er lurt å ha med hvis du er usikker på istykkelen. Se video av ismåling på friluftsrådets facebooksider.

Her er noen flere tips til trygg ferdsel på is.     http://www.frivest.no/sikkerhet-pa-isen/

Bli trygg på isen med IS-skolen  http://varsom.no/isskolen/innledning/

http://www.varsom.no/isskolen/istykkelse-og-baereevne/

Her er noen punkter man bør kjenne til før man går på ukjent is:

  • En bør kunne skille de tre istypene stålis, sørpeis og våris, og kjenne til de store forskjellene i bæreevne.
  • Ha kunnskap om sikkerhetsutsyr og vite hvordan du bruker det.
  • Ha med utstyr for å måle istykkelsen og vurdere bæreevnen, eller ha sikker informasjon fra andre.
  • Alle vann har svake partier. Lær deg hvilke områder du alltid må unngå, og hvordan du ser de på kartet. Se etter faretegn! Er vannet regulert, og hvordan påvirker det isen?
  • En sjelden gang feilvurderer man likevel og går gjennom isen. Når er det farligst, og hvordan øker du sjansen for å redde deg selv, eller bli reddet?

 

 

 

 

 

 

 

About the author  ⁄ Knut Sørensen