Gave fra Sparebankstiftelsen SR bank

Sparebankstiftelsen SR bank har i høstens gavetildeling bevilget en gave på kr 500.000 som skal brukes til anskaffelse av en ny arbeidsbåt til Friluftsrådet Vest til en verdi av kr 1,9 mill.  Den skal brukes i innsatsen mot marin forsøpling som er blitt en viktig arbeidsoppgave for Friluftsrådet.

Tusen takk for bidraget!

Båten som nå er bestilt fra Smarten Marine A/S på Avaldsnes,  er en 30 fots Arronet med hydraulisk bauglem.  Den vil være et viktig hjelpemiddel i arbeidet med håndtering og innhenting av marint avfall i Nord-Rogaland og Sunnhordland og til våre oppgaver med forvaltning av båtutfartsområdene i regionen.   

Rogaland og Hordaland fylkeskommuner bidrar også med kr 400.000 hver til innkjøp av båten som vil få havn på Lindøy friluftsområde ved Røyksund og i Bjoa Båthavn.  Båten vil bli levert i juni 2020 fra fabrikken i Sverige, og overtakelsen blir markert til våren ved båtdåp og markering med inviterte gjester og samarbeidsparter/sponsorer.

About the author  ⁄ Knut Sørensen