Markering av Longøyo som friområde

Lørdag markerte Friluftsrådet Vest og Venelaget for Longøyo at øya no både er sikra som offentlig friområde og at vi er kommet godt igang med å tilrettelegge øya for allmenheten. Det er lagt ut flytebrygge i Sørvågen, Notbua her er bøtt på med ny kledning der den gamle var råtna bort. Det gamle sammenraste eldhuset har fått nytt tak og steinmurene er gjenoppbygd. I sin tale til de fremmøtte understrektet styreleder i Friluftsrådet, Astid Larsen, at hverken kjøpet eller tilretteleggingen på øya hadde blitt realisert uten den gode lokale støtten fra Venelaget for Longøya og Fitjar kommune. Sammen har vi klart å få til mye allerede, og det er nå søkt om midler til å gjenreise ei løe som tidligere sto på garden. Se også FB-innlegg fra Venelaget for Longøyo

About the author  ⁄ Knut Sørensen