Valøya-2Sikring av nye friluftsområder

En av hovedoppgavene til friluftsrådet er å etablere friluftsområder for allment bruk. Mange av områdene ble overtatt fra stat og kommuner da friluftsrådet startet sitt arbeid i 1983. Men mange nye områder er kommet til etterpå, f. eks. Romsaøyene i Vindafjord, Straumøy i Fitjar, Mjølhussanden i Karmøy og deler av Vesterøy og Toftøy i Tysvær.

Sikring av nye friluftsområder skjer som regel gjennom kjøp eller bruksavtaler (servitutt) etter forhandlinger med grunneiere, i tråd med prioriteringer gitt i kommune- og fylkesplaner.

 

 

Store sikringsLangoya-2saker de siste åra

Den største sikringssaken Friluftsrådet Vest har hatt, er uten tvil Vibrandsøy i Haugesund, der staten gav et tilskudd på kr 7,5 million etter søknad fra friluftsrådet. Noen av de siste og «store» sikringssakene i vår region var avtalen på Valøya i Kvinnherad (se bilde over fra befaring på øya) og kjøpet av Langøya i Fitjar kommune (bildet til venstre)

 

 

Les mer om sikring av friluftsområder hos Friluftsrådenes landsforbund >>