Nye Dragavika

Nye Dragavika

Tilrettelegging av friluftsområder

Når et friluftsområde først er sikret for allmennheten gjennom avtaler, er friluftsrådets neste oppgave å lage planer for bruken av området. Noen av grunnene til å sikre et friluftsområde ligger nettopp i behovet for tilrettelegging for allmenn bruk av området.

Slik tilrettelegging kan f. eks. innebære opparbeiding av parkeringsplasser, toaletter, brygger, turveier og stier, badeplasser, raste- og grillplasser, gapahuk, m.m.

 

UU-1

Fra Åkrasanden, Karmøy

Universell utforming

I dag vil nesten all tilrettelegging av friluftsområdene ha universell utforming (så langt det lar seg gjøre rent praktisk), med tilpasninger for rullestolbrukere, svaksynte, m. fl. I sommersesongen legges det f.eks. ut mobilitetsmatter på badestrendene på Karmøy for å bedre tilkomsten for rullestolbrukere, barnevogner, m.m

Les mer om universell utforming hos Friluftsrådenes landsforbund >>

 

 

 

71 Slettene

Hengebruer på Slettene, Sveio

 

Eivindsvatnet - servicebygg

Servicebygg ved Eivindsvatnet, Haugesund