Nye ValhestNord-Rogaland og Sunnhordland har mange spennende turområder

Alle våre 12 medlemskommuner har et godt utbygd nett av turveger, stier og løyper. Her kan du finne en mengde fine turer i variert natur og av ulik vanskegrade, lengde og type, fra enkle nærturer ved kysten til mer krevende toppturer i indre strøk.

Alle turene i våre turforslag går på godt merkede stier og veger og tar som regel utgangspunkt i en opparbeidet parkeringsplass med infotavle. Nesten alle turene er merket etter den nye nasjonale standarden i Turskiltprosjektet.

Finn linker til turforslag her >>