Årsmøtet i Friluftsrådet Vest er utsatt.

På grunn av situasjonen som er oppstått med utviklingen av Korona-pandemien så blir årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Hvis situasjonen bedrer seg vil vi forsøke å avholde årsmøtet i slutten av april.

About the author  ⁄ Knut Sørensen