Blått flagg-sertifisering – Åkrasanden

Blått flagg er en internasjonal standard for rene og attraktive badestrender. I vår region er det bare Åkrasanden i Karmøy kommune som har denne statusen. Friluftsrådet Vest samarbeider med Karmøy kommune og Åkrehamn Vekst om miljøsertifiseringa, som det må søkes om hvert år.

Blått flagg-sesongen er i 2018 fra 3. juni til 31. august og blir markert med heist blått flagg ved stranda. Blått flagg markerer også at vannkvaliteten er testet og godkjent. Ved prøveresultater over godkjent nivå blir flagget tatt ned til prøvene igjen er godkjent.

Gjennom strenge krav til miljøledelse, informasjon, sikkerhet, vannkvalitet, tilgjengelighet og mye mer, er Blått flagg en synlig og seriøs forpliktelse for menneskene og miljøet. Her finner du mer generell info om Blått flagg og FEE Norge, som står bak sertifiseringa >>

I Blått flagg-sesongen forplikter søkerne seg til å arrangere minst fem miljøaktiviteter på stranda. På Åkrasanden har det blitt arrangert sandslottkonkurranser, drageverksted og -flyging, kunstverksted og utstilling, fuglevandring og blomstervandring, alle med god oppslutning fra publikum.