Coronakrise-tilskudd til Olalivegen

Friluftsrådet Vest fikk i dag et tilskudd fra coronakrisemidlene på kr 700000 til oppgradering av Olalivegen med mer rekkverk, møteplasser, og rasteplasser. Arbeidet vil bli satt igang i løpet av kort tid.

Nå blir det flere rasteplasser på turvegene i Olalia

About the author  ⁄ Knut Sørensen

Related Posts