Drift-1Tilsyn og drift av friluftsområder

Mye av friluftsrådets ressurser går med til drift av de 90 områdene friluftsrådet forvalter. De fleste av områdene driftes av friluftsrådets egne, fast ansatte, mens en del av områdene driftes av kontaktpersoner i områdets lokalmiljø, spesielt i sommersesongen.

Daglig drift går i første rekke ut på rydding av vegetasjon og klipping av gress, rydding av søppel og håndtering av avfall, samt vedlikehold av installasjoner, veier og stier.

 

Astrid

Vår største arbeidsbåt, «Astrid».

Skjærgårdstjenesten

I tillegg har friluftsrådet ansvar for sin del av Vestkystparken, med tre uniformerte arbeidsbåter som inngår i den landsomfattende skjærgårdstjenesten. Om vinteren inngår løypekjøring i Olalia som en del av driftsoppgavene. I tillegg tar friluftsrådet oppdrag for Statens Naturoppsyn.