FV-2Friluftsrådet Vest er et interkommunalt samarbeidsorgan innen friluftsliv for 12 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland, med forvaltningsansvar for 108 friluftsområder i regionen.

Våre medlemskommuner er Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Regionen har en befolkning på omlag 163 000 innbyggere.

 

Friluftsrådets hovedoppgaver:

  • Sikring

Friluftsrådet  oppretter nye friluftsområder for allmenn bruk gjennom leie- og kjøpsavtaler (sikring)

  • Tilrettelegging

Friluftsrådet opparbeider og tilrettelegger friluftsområdene for varierte friluftsaktiviteter for ulike brukergrupper

  • Drift

Friluftsrådet har tilsyn og drift av friluftsområdene året gjennom.

  • Informasjon og aktivitet

Friluftsrådet organiserer aktivitet på områdene og holder ulike friluftskurs for skoler og barnehager. Friluftsrådet informerer også om friluftsliv generelt, gjennom nettsider, sosiale medier, en rekke temabrosjyrer og andre trykksaker. I tillegg gir friluftsrådet uttalelser til planarbeid i kommunene.

 

 

Våre gamle nettsider finner du her >>