28 TeloyTeløy er et av kjerneområdene i Fitjarøyene. Sørøst på øya er det trebrygge og flott badestrand. Dette er et fint turområde, for den som vil oppleve litt vill natur! Sørfra kan du gå inn i den idylliske og populære Pilapollen, der friluftsrådet nå vil etablere flytebrygge og rydde område på land. Det skal også etableres tursti fra trebrygga på østsida av øya til Pilapollen og videre nord til Teløyhamn.