Hustveit friluftsområde

Sauda kommune

Pos N 59º 34.10  E 06º 16.10

57 Hustveit

Hustveit, med Jonegarden, Kvednafossen og Jonestølen, ligger på nordsida av Rv 520 mellom Ropeid og Sauda. Dette er et område som Sauda kommune, Ryfylkemuseet og Friluftsrådet Vest samarbeider om.

Selve Jonegarden er en fredet fjordgård, med autentiske bygninger og beitemark. Ved Kvednafossen er det restaurert sagbruk og kvernhus. Fra fossen kan du ta deg opp til Jonestølen (2 timer), der friluftsrådet har satt opp overnattingshytte i laftet tømmer. Like ved stølen er det gode fiskevatn, slik at kveldsmaten er sikret. Fra Jonestølen kan du ta deg videre til den mektige Hustveitsåta (1187 m.o.h.). Det går en god sti opp lia bak Jonestølen opp til Øvrestølsvatnet. Følg stien langs nordvestsida av vatnet hvor det etterhvert stiger opp mot skaret under Vardanuten hvor den krysser elveutløpet fra Storavatnet. Derfra følger man stien opp ryggen opp de siste vel 200 høydemetrene fra Storavatnet til man står på toppen og kan skue ut over det meste av Ryfylke, Haugalandet og Sunnhordland. Se også link til Goturen som beskriver en «offpist-tur»  til såta fra Svandalen.

 Kvednafossen på Jonegården

 Jonestølen Øvrestølsvatnet Hustveitsåta

Fra toppen har du god utsikt i alle retninger