Top News
Postvegen – ein av dei mange TellTurane.. Åkrasanden – Norges fineste badestrand – har fått blått flagg M/S Astrid – friluftsrådets nye arbeidsbåt Romsa – Norges fineste båtutfartsområde

Olalia – Winter Wonderland

Olalia – Tirsdag 20. februar.

Fantastiske forhold i Olalia i dag også. Det ble kjørt scooterspor over Staurskar og rundt Vådli i går. Olalivegen og parkeringen brøytes jevnlig.  Lysløypa er belyst til kl 2300 hver dag.

Denne videoen er tatt fra Staurskar ovenfor Olalia Fjellstove i dag mandag 19.feb kl 1030.

Webkamera Olalia viser Fjellstøl akkurat .

Andre skiutfartsteder i regionen:

Heio på Stord ski og   Fjellhaugen  i  Kvinnherad

Snøtunge trær på Fjellstøl lørdag 10. februar. Siden da har det kommet enda mer snø.

Olalia lørdag ettermiddag 3/2-2018

Olalia – Tosko ovenfor Røde-Korshytta lørdag 3.feb 2018 kl 1630.

Bildet ovenfor ble tatt under løypekjøring i formiddag fredag 2. februar på Staurskar ovenfor Olalia Fjellstove

Nedfarten til parkeringen på Oppheim i Olalia  3. februar 2018.

Utsikt fra Olalia Fjellstove onsdag 17.01.2018 kl 1330.

Read More →

Masse snø i Olalia

Olalia – Onsdag 14. februar.

Knallfine løyper i dag onsdag 14. februar melder Andreas Dunkley fra Olalia i formiddag.

Det har snødd og blåst mye i Olalia de siste dagene. Snødybden varierer nå fra en halv til nærmere halvannen meter enkelte steder lengre oppe. Det er kjørt spor i lysløypene, men spora inn til Olalihytta driver fort igjen når det blåser så her må en belage seg på noe varierende forhold.  Olalivegen og parkeringen brøytes jevnlig.  Lysløypa er belyst til kl 2300 hver dag og Olalia Fjellstove er bemannet og har åpen kafe i vinterferien og i helgene famover til over påske.

Webkamera Olalia viser Fjellstøl akkurat .

Andre skiutfartsteder i regionen:

Heio på Stord ski og   Fjellhaugen  i  Kvinnherad

Snøtunge trær på Fjellstøl lørdag 10. februar. Siden da har det kommet enda mer snø.

Olalia lørdag ettermiddag 3/2-2018

Olalia – Tosko ovenfor Røde-Korshytta lørdag 3.feb 2018 kl 1630.

Bildet ovenfor ble tatt under løypekjøring i formiddag fredag 2. februar på Staurskar ovenfor Olalia Fjellstove

Nedfarten til parkeringen på Oppheim i Olalia  3. februar 2018.

Utsikt fra Olalia Fjellstove onsdag 17.01.2018 kl 1330.

Read More →

GODT NYTT ÅR

Friluftsrådet Vest ønsker alle et riktig godt nytt friluftsår!

Med flotte skiforhold i Olalia og alle andre steder…

mye aktivitet…

og fine varme sommerdager.   Godt Nytt År!

 

Read More →

Meir midler til innsats mot marin forsøpling.

Energi – og miljøkommiteen har nå bevilget 5 millioner ekstra til Skjærgårdstjenesten som skal gå til ekstra innsats i kampen mot marin forsøpling i 2018.

Friluftsrådet Vest har i 2017 vært aktivt med «Ryddeaksjon Haugalandet» og deltatt med båt og mannskap og hentet strandsøppel mange steder i både Nord-Rogaland og Sunnhordland. Det ble totalt samlet inn 50 tonn strandsøppel i vår region i 2017.  Frivillige har gjort en kjempeinnsats med å plukke søppel fra strender og viker og friluftsrådet og andre har bidratt med å hente inn og transportere det som blir samlet inn til oppsamlingscontainere. Ragn Sells har vært med og plassert ut en mengde containerne og de har også bidratt med organisering av arbeidet.

Vestkystparken som friluftsrådene på Vestlandet er med i, er en del av den nasjonale «Skjærgårdstjenesten» Denne budsjettøkningen vil være viktig for at vi skal kunne videreføre den gode innsatsen mot marin forsøpling i samarbeid med kommuner, Ragn-Sells AS, foreninger og lokale ildsjeler sier daglig leder Oddvin Øvernes i Friluftsrådet Vest.

Liv Kari Eskeland og Terje Halleland er medlemmer i Energi – og miljøkomiteen på Stortinget, og har vært sentrale i arbeidet for å få til denne påplussingen på miljøbudsjettet. Eskeland og Halleland møtte opp på Lindøy i dag sammen med lokale representanter fra Venstre og Krf, og ble innvitert ombord i friluftsrådets båt «MS Astrid» for å feire den nye miljøsatsingen. De fikk omvisning i den nye båten som ble flittig brukt til innsamling og transport av 50 tonn marint søppel vår og sommer 2017.

Bildet under viser det «utvidede miljømannskapet» på Astrid som skal være med på å bekjempe marin forsøpling.

Margareth Einarsson fra Ragn Sells, Peder Kristiansen – Naturforvalter Karmøy kommune, Oddvin Øvernes – Friluftsrådet Vest, Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland og Terje Halleland.  Helt til høyre i bildet er bystyrerepresentantene May Britt Vihovde fra Venstre og  Tom Landås fra Krf.

Frivillige  gjør en fantastisk innsats i å samle inn søppel fra kysten vår.

Read More →

Gledens dag i Djupadalen

De smilte fra øre til øre de som hadde møtt opp ved stemmen i Eivindsvatnet, Haugesund, da Friluftsrådet Vest mottok sjekk på 1 million kroner til forlengelsen av turvegen rundt vatnet. Representanter fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Sparebank 1 SR-Bank og Haugesund kommune og friluftsrådet kunne slå fast at dette var et stort skritt på veg mot realisering av viktige prosjektet.

Foto: Alfred Aase, Haugesund Avis

Daglig leder i friluftsrådet, Oddvin Øvernes, sier at disse midlene er et fantastisk flott bidrag for å kunne realisere turvegprosjektet som vil til stor glede og nytte for alle som bruker Djupadalen til friluftsaktivitet og rekreasjon hele året.

Øvernes sier videre i pressemelding: «Med en rundløype blir området enda mer attraktiv å bruke enn i dag, og våre tall på telleren på stemmen viser jevnt ca. 400.000 passeringer i året! En rundløype vil bety en ytterlige økning i antallet som vil bruke dette området, og det er et viktig trivsel- og  folkehelsetiltak for byen og hele Haugalandet.

Friluftsrådet vil vektlegge at tilretteleggingen skjer på en mest mulig skånsom måte i forhold til naturinngrep.  Universell utforming av turvegen er også en viktig målsetting for dette prosjektet, slik av alle kan komme seg ut i naturen og drive friluftsliv.  Vi vil samarbeide  med Haugesund kommune for å finansiere prosjektet full ut, og det vil være kommunen som skal prosjektere turvegen og stå som byggherre. 

Dette er en gledens dag for alle som er glad i Djupadalen og friluftsliv i regionen!

Se hva Haugesunds Avis skrev om saken >>

Read More →