Top News
Olalia – vårt eget vinterland! Nå med nye lysløyper og varmestuer.. TellTur-sesongstart onsdag 1. april 2020! Åkrasanden – Norges fineste blått flagg-strand M/S Astrid – effektivt verktøy i kampen mot marin forsøpling Romsa – Norges fineste båtutfartsområde

Spre dere! Ikke spre virus!

Vi ser at mange trekker ut til friluftsområder for mosjon og rekreasjon nå i disse coronavirustider. Særlig bynære friluftsområder med gode turveier og stier blir mye mer brukt enn før. Vi ser av tellingene i Djupadalen at det gjennomsnittlige antallet passeringer har doblet seg etter at folk ble bedt om å holde seg inne og unngå nærkontakt med andre.

Istedenfor å klumpe dere sammen på turveier ber vi dere heller om å trekke ut i terrenget.

Det finnes imidlertid en masse ulike friluftslivsområder rundt om i regionen som folk er mer enn gjerne velkommen til å bruke. Prøv gjerne å utforske nye steder å gå tur eller ta med ungene på naturopplevelser. Hvis vi sprer oss godt ut i naturen vil vi unngå å spre virus oss mennesker imellom.

Du finner masse turtips på ulike turplanleggingssider som www.ut.no www.telltur.no og www.godtur.no

NB! For å unngå smittespredning har vi i samråd med våre eierkommuner stengt av de fleste toaletter i friluftsområdene, men områdene er selvfølgelig åpne for bruk 24-7. Se også mer info om coronavirus og friluftsområder på denne nettsiden: https://www.friluftsrad.no/om-fl/forvaltningslosning/korona

Read More →

Toaletter i friluftsområder stenges.

I samråd med våre medlemskommuner har vi på grunn av vanskeligheter med å holde toalettene tilstrekkelig reine og smittefrie besluttet å stenge av flere av toalettene i de mest brukte friluftsområdene våre. Vi beklager de utfordringer dette vil føre til for våre mange brukere.

Read More →

Frilager Haugalandet

Leier ut friluftlivutstyr

De fleste har ikke hauger med friluftsutstyr liggende. Dermed blir ofte turene ut i naturen nedprioritert. Nå inngår Turistforeningen, Friluftsrådet Vest, kirkens Bymisjon og Røde Kors samarbeid for å gjøre friluftsliv mer tilgjengelig og sosialt inkluderende.Ordningen Frilager Haugalandet skal tilby utleie av friluftsutstyr til en rimelig penge til privatpersoner, organisasjoner, skoleklasser og andre grupper. Målet er at utleieordningen er klar allerede i 2020.

Publisert av TV Haugaland Torsdag 17. oktober 2019
Innslag fra TV Haugaland om Frilager finn du på facebooksiden til Frilager Haugalandet

Frilager Haugalandet skal tilby rimelig utleie av friluftsutstyr til privatpersoner, organisasjoner, skoleklasser og andre grupper. Organisasjonen tar sikte på å komme opp å stå i løpet av 2020. Det ligger fortsatt mye arbeid foran oss med å skaffe driftsmidler til utstyr, lagerbygg og ikke minst drift av et slikt tilbud. Organisasjonen ble dannet høsten 2019 og støttes av Rogaland fylkeskommune. De som står bak dette tilbudet er Friluftsrådet Vest, Haugesund Turistforening, Haugesund Røde Kors og Kirkens Bymisjon Haugesund/Skattkammeret. Frilager Haugalandet er bygd opp etter modell av Frilager.no på Jæren og skal dele internettplattform og bestillingsordning med frilageret i sørfylket.

Read More →

Enorme pengesummer å spare på turgåing.

Tilrettelegging for turgåing og friluftsliv kan spare samfunnet for enorme summer på helsebudsjettet i årene som kommer. Dette er budskapet fra treningsguru og mosjonsekspert Yngvar Andersen. I en artikkel i mandagens Haugesunds Avis.

– Aktivitet fra vugge til grav

– Gevinsten hver og en av oss får ved å være aktive, er formidable. For stat og kommune vil det være enorme pengesummer å spare på å legge til rette for aktive liv fra vugge til grav, sier Yngvar Andersen.

Du har kanskje sett mosjons- og treningseksperten Yngvar Andersen, kjent fra NRKs «Puls»-serie og en rekke andre programmer på TV, eller muligens du har hørt ham i radioapparatet. – Berre gjer da, sier han i vedlagt artikkel fra H-avis.no https://www.h-avis.no/nyhet/nyheter/haugesund/enorme-pengesummer-a-spare/s/5-62-928195

Read More →