Det mest populære turmålet: Aldri vært flere besøkende

Det er mange fine friluftsområder i Agder - sjekk hvilke som har vært mest besøkt i 2020.

Rekordbesøk til Hove

200 000 har besøkt friluftsområdet Hove på Tromøy i Arendal hittil i år. Det viser tall fra Friluftsrådet Sør. Aldri har antallet besøkende vært høyere i friluftsområdet.

Ingrid (30) er glad i å stå på ski i bjørkeskogen: – Det er gøy å falle

Vi pakker ut fine turmål og turopplevelser fra leserne hver dag frem til julaften. I dag snakker vi med Ingrid Lie Malmquist, som er prosjektleder i Lofoten friluftsråd.

Pris til oljevernsenteret: – Dette er veldig stas

Fredag fikk Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) sammen med Hold Norge Rent skryt og diplom fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) for å ha utmerket seg med å bruke geografisk data til å lage gode digitale løsninger.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv