Alle kommuner i Rogaland kan få dagsturhytte

I Vestland er dagsturhytteprosjektet blitt en stor suksess. Nå inviteres rogalandskommunene til å bli med i prosjektet. Egenandelen er 200.000 kroner.

Dette området skulle bygges ut, men ble reddet i siste liten

For nærmere 100 år siden ville grunneieren bygge hytter på Vikhammerløkka, men planene ble stanset av Friluftsrådet i grevens tid. Onsdag arrangerte de ordførertur på området.

Populære dagsturhytter tilbys kommunene i Rogaland

Alle kommunene i Rogaland inviteres nå til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og kan gjennom et spleiselag få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Vil skape gode turvaner tidlig

MÅLSELV: Heggelia barnehage er med i prosjektet «Småfotan», der Midt-Troms friluftsråd har invitert barnehager og småtrinn til regelmessig å komme seg ut på tur.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv