Selger holme i LNF-område: – Tenk å bygge noe som Flokehyttene her

Sigve Einarsen hadde store planer for Bjørnsholmen innerst i Ålfjorden. Nå håper han noen andre kan videreføre visjonene hans.

- Strevde voldsomt med å komme seg på land

Gry Lindboe fra Sola opplevde et svømmende rådyr i Skudeneshavn.

Spennende friluftstilbud til barn og unge

BALSFJORD: Ishavskysten friluftsråd ønsker barn og unge ut i naturen. Nå blir det både turer for barnehager og småtrinnet, friluftskoler for mellomtrinnet og en fem-dagers tur for de litt mer turvante.

Strandsone under press – én av fire opplever stengsler langs vannet

På bare ett år har Fredrikstads befolkning fått 64 dekar mindre tilgjengelig strandsoneareal å hente rekreasjon fra, og antall stengsler og hindringer øker i antall. Det bekymrer Kjetil Johannessen i Oslofjorden friluftsråd.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv