17,8 millionar til koronaråka kultur- og idrettsaktivitet

Hovudutval for kultur, idrett og integrering har fordelt nesten 8,6 millionar til det profesjonelle kulturlivet, 3,1 millionar til frivillig kulturliv og 3 millionar til idrett og friluftsliv. Det kjem fram i ei pressemelding frå fylkeskommunen.

Julekalender med turmuligheter i regionen

Julejakten er en ny mulighet for å utforske turmulighetene i egen kommune og i regionen hver dag frem til jul.

Her er årets beste i TellTur

2.821 deltakere tilbakela 84.000 turer og mellom 350.000-400.000 kilometer under TellTur i 2020 i Vesterålen.

Dette budsjettforslaget fikk flertall

Det ble diskusjon om hvor store problemene og utfordringene til Lillesand kommune er.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv