Engasjementet gjorde at Jørund gjekk frå vanleg medlem til fylkesekretær på under to år

Jørund Nygård frå ytre Bremanger hadde nyleg sitt første oppdrag som ny fylkessekretær i Naturvernforbundet Sogn og Fjordane. På Stadlandet fekk møtte folk som har det same engasjementet som han, og som gjorde at han valde å melde seg inn i forbundet i 2019.

Sier farvel til Visit Bodø

VIL FORLATE. Ordfører Marlen Rendall Berg leder en kommune som vil forlate samarbeidet i Visit Bodø. Visit Bodø ble ikke noe felles verktøy

Lørdag 13. mars inviterer vi til Vårryddedagen

Når snøen smelter, dukker søppelet opp! Hold av datoen, og få med deg vår nye ryddedugnad og åpningen av ryddeåret 2021 sammen med frivillige over hele Norge.

Bidrar til digital turinspirasjon: – Det handler om folkehelse og gode opplevelser

Statskog bidrar med 250.000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv