Fagmiljø i Trysil fremmer kandidat for Europarådet

PRIS: Kristian Bjørnstad og resten av sekretariatet i Norske Parke skal jobbe frem kandidatsøknaden til Europarådet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kandidaten selv, Sognefjorden Kystpark. FOTO: May-Britt Bjørlo Henriksen

Velkommen til digital friluftssamling i Troms og Finnmark

FRILUFTSLIVSSAMLING Velkommen! Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til digital samling. 11. november 2020, kl. 12.00-15.00 Teams-samling Program

La oss lansere en vinn-vinn-situasjon

Glem kompromissene. La oss ta det valget som gir oss mulighet til å si ja til næringslivet, skape flere arbeidsplasser og samtidig utvikle parkområdet

Tre av dalanekommunane har sagt ja takk til dagsturhytte

Då fristen for å gi foreløpig tilbakemelding gjekk ut, hadde alle så nær som éin av kommunane i Dalane takka ja til å delta i Sparebankstiftelsen SR-Bank og fylkeskommunen sitt dagsturhytteprosjekt.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv