Gründer vil etablere oppdrett med ny teknologi ved Veøya - no skal kommunen svare

Kommunalsjefen i Molde frårår å gi dispensasjon for oppdrett med ny teknologi sør for Veøya.

Vil rølpingen på Buerøya til livs: – Øya må tilbake til allmennheten!

«Buerøya må tas tilbake til allmennheten, og ikke bare være et fristed med fyll og fest for en bestemt kategori i sommermånedene. Det skal være forsvarlig å sende foreldre med små barn ut dit, uten å måtte unnskylde andre menneskers oppførsel.»

– Kjempegøy med aktiviteter i ferien!

Frivillighetssentralen arrangerer denne vinterferien en rekke aktiviteter for barn og unge. Hele 360 plasser på de ulike aktivitetene har blitt fylt.

Her henter de opp gamle synder. Nå vil de ha tips om flere vrak

Langs hele kysten ligger det gamle båter som eierne har forlatt. Mange av dem har sunket, og blir liggende på bunnen og forurense.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv