Fra ulykke til lykke i unik skogsløype

ÅPNET UNIKE LØYPER: Ordfører Robert Cornels Nordli åpnet løypenettet som kan brukes med terrengrullestoler, noe initiativtaker Andreas Eikin, Ole Haukom og Fredrik Langballe setter stor pris på.

Artig på Friluftsskolen

På to steder i Heim, arrangeres det denne uken Friluftsskole. Både på Otnes og på Vinjeøra, er det rundt 25 barn i alderen 9 til 14 år, som synes det er både artig og kjekt å delta.

Åpning av gapahuken i Husvær

Søndag 26. juni 2022 var det offisiell åpning av gapahuken på Husvær. Per Tore Holgersen har sendt oss bilder og en liten rapport fra markeringen.

Vil gjøre det mer lukrativt ved denne stranda: – Blir den første i Grenland

Grenland friluftsråd ønsker å sette opp en ny type gapahuk i Sandvika. Men generelt byggeforbud i strandsona kan føre til at det ikke blir noe.

Noe av det vi sto bak i 2021
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2022

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv