Natu­rens lykke­pille!

– Å ta seg et bad i sjøen er naturens lykkepille, det gir voldsom påfyll av energi!

Bli med på konkurransen Lekende Lett Påske

Trenger du noen ideer til aktiviteter som kan gjøres i påsken?

Dette går folkehelsemidlene til i år!

Det har kommet mange gode søknader til årets utlyste folkehelsemidler til frivilligheten, og folkehelseforum tildelt midlene til flere lag og foreninger i Nes.

Turistavgiften i Tromsø må gå til bevaring av natur og dyreliv

<strong>Hensynet til naturmangfold og omgivelsene bør komme først, ikke tilrettelegging for mer turisme og et mer «komfortabelt» friluftsliv for oss mennesker.</strong>

Noe av det vi sto bak i 2022
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv