Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger til friluftslivsformål og nye søknadsfrister 2024

Skrevet av Anne Louise Kaalstad Publisert 22. september 2023, Oppdatert 22. september 2023

Samler alle aktivitetstilbud på en plattform: – Vi ønsker å nå flest mulig

Det er til stadighet aktiviteter for barn og unge i distriktet som ikke når frem til målgruppen. Leder for Frivilligsentralen i Våler, Katinka Schjerven Eriksen, har nå derfor samlet informasjonen på et sted. Dette med mål om at det skal bli lettere for barn og unge å finne frem.

Natur- og friluftsliv er viktigere enn noen gang!

All natur tilhører en kommune. Og nå som Østfold forbereder seg på å motta nye og gamle politikere og flere maktkonstellasjoner kanskje endres, vil

Var værfast på Lindøy: – Kolumbus kan forvente en regning på 12.000 kroner

Ansatte i Frilager Nord-Jæren mener at de ikke fikk tilstrekkelig hjelp da hurtigbåten som skulle hente dem på Lindøy, snudde på grunn av flo. – Værforhold er noe vi ikke klarer å styre, svarer Kolumbus.

Noe av det vi sto bak i 2022
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv