Følg kommunestyret: I dag skal Måsholmensaka avgjerast

Om ikkje den blir utsett då? Her kan du følge møtet frå klokka 08.30 torsdag morgon.

Fire millioner til friluftslivet i Troms

Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Friluftslivet i Troms får 4 millioner — se hvem i Midt-Troms som får penger

Hovedutvalg for kultur og helse har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Millionstøtte til friluftslivet i Troms

Så mye får friluftsrådene i Nord-Troms. Hovedutvalg for kultur og helse i Troms fylkeskommune har fordelt fire millioner til tilrettelegging, drift og ferdselsårer i Troms.

Noe av det vi sto bak i 2023
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv