Rekordmange er med på Friluftsskoler

- Mandag er vi i gang med sommerens friluftsskoler. Aldri før skal vi gjennomføre så mange friluftsskoler, 25 i tallet, og aldri før har så mange vært fullbooket. En viktig årsak til det er at vi i år gjennomfører friluftsskolene uten deltakeravgift, forteller daglig leder i Finnmark Friluftsråd.

Unikt skoleprosjekt i Skjomen: – Det har vært en helt annen og mer morsom måte å ha skole på

Tirsdag var det offisiell åpning og innvielse av det unike grindbygget ved Skjomen skole og barnehage – et byggeprosjekt styrt og gjennomført av elevene ved skolen. Det har vært en bratt læringskurve med mestring i fokus.

Fossum som utvalgt kulturlandskap

– Ved å regulere sagbrukstomten til industriformål, vil området fremstå som et kulturminne som kan brukes til å formidle Nordmarksgodsets lange og omfattende sagbruks- og trelasthistorie, skriver innsenderen om eiendommen ved Bogstadvannet. Foto: KARL BRAANAAS

Her skal de lage kyststi, og har en klar oppfordring til grunneierne

– Hvis jeg var grunneier langs denne kyststripen, ville jeg fjernet ulovlige stengsler i strandsonen nå, fastslår Camilla Hille. Kommunedirektøren har nemlig fått marsjordre om å få ferdig en gjennomgående kyststi fra Ås til Oslo grense.

Noe av det vi sto bak i 2020
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2021

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv