Nye folkevalgte trer fram: – Er arbeidsgiver for 1200 ansatte og forvalter 1 milliard

Torsdag kveld, 5. oktober, blir Jarle Bø utpekt til ordfører i Randaberg kommune i ytterligere fire år. Han har 24 år bak seg med å bygge allianser i lokalpolitikken.

Kartlegging av friluftsområder i Bindal

Trollfjell Friluftsråd har undersøkt hvor tilgjengelige noen av friluftsområdene i Bindal er for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Friluftslivets ildsjelpris 2023 i Troms

I fjor vant Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng fra Sørreisa o-lag ildsjelsprisen.

Sjekk hva Torbjørn vil bygge på den omstridte gården

Torbjørn Huru og utvalget som ser på videre bruk av Sundbykåsa gård vil bygge et «langhus» på eiendommen.

Noe av det vi sto bak i 2022
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv