Kalddusj for isbadarane: Får ikkje parkera badstua si

Jæren isbading bygde ei eiga badstu til å ta med seg på isbading to gonger i veka, men får ikkje lov til å parkera ho på offentlege parkeringsplassar der dei badar. – Tragisk, seier eldsjel Kjetil Barane.

Livreddende skattejakt

– For en nydelig dag å være på sjøen! Det er vel sjelden kost at det blåser så lite her som i dag. Lars Matthias Kövener legger til båten ved brygga i Farsund.

Fredagshilsen fra ordfører 9. juni

Så fort ukene går nå fram mot sommerferien! Det er varmt og allerede mange på stranda. Badevannsprøver tatt 6. juni viser god badevannskvalitet over hele Nesodden. Badebinge har vi også fått oss.

Vandring til fugletårnet og kafébesøk på Øysand

Den 17. ordførerturen gikk til Melhus’ kystlinje, den to kilometer lange kyststripa har på Øysand en fin solskinnskveld. Rundt 50 personer var med på turen.

Noe av det vi sto bak i 2022
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv