Disse fikk støtte fra kommunen for å bedre Oslofjorden – se hva pengene skal brukes på

Flere søkte om penger fra kommunen til prosjekter som skal forbedre tilstanden i Oslofjorden.

Fullt hus under Generasjonslekene

For andre gang arrangeres Generasjonslekene, og etter fjorårets suksess kan arrangementansvarlig Guro Nicolaisen understreke at det var minst like bra i år.

Skognæringen er bærekraftig miljøtiltak

Skogsdrift er en økonomisk virksomhet, ja, men det betyr ikke at den ikke også kan være et miljøtiltak. Sannheten trenger ikke å være svart-hvit.

Røde T-er på krigsstien

Turistforeningen er mest kjent for løyper med røde T-er og hytter høyt til fjells. Ikke for tyske kanoner, kald krig og kaniner – rett ved havet.

Noe av det vi sto bak i 2023
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv