Bidrar til digital turinspirasjon: – Det handler om folkehelse og gode opplevelser

Statskog bidrar med 250.000 kroner til utvikling av digital turinspirasjon gjennom UT.no.

Ny rekord for Perletur

2020 ble nok et rekordår for Finnmark Friluftsråd og sine perleturer. Hammerfestingene er de flittigste turvandrerne, med 13086 registrerte turer fordelt på 542 deltagere, skriver Altaposten . Totalt ble det registrert 88601 turer i 2020, en økning på 26000 turer fra året før.

Bufdir gir 360 millioner kroner for å bekjempe barnefattigdom: Slik prioriteres søknadene i Harstad

Røde Kors, Harstad Cykleklubb, og Håndballklubben Landsås er blant søkerne. Nå er prioriteringslisten fra oppvekstutvalget klar.

Ny rekord i antall registrerte perleturer

Finnmark friluftsråd har registrert 88601 perleturer i 2020. I Alta har 928 deltakere registrert 10009 perleturer i fjor.

Noe av det vi sto bak i 2019
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2020

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv