Ny aktivitet på Charlottenlund: – Dette må du prøve!

Etter å ha vært på planen siden 2015 er endelig boule-banen på Charlottenlund gjenopplivet. Onsdag ble den klargjort og åpnet.

Vil ha meninger om ferdselsårer

Ålesund kommune skal utarbeide en plan for «friluftslivets ferdselsårer» og ønsker innspill fra innbyggerne.

Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt fram et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år.

«Endringer av kystsoneplanen i 2027 vurderes å være noe ambisiøs»

Planavdelingen i Agder fylkeskommune mener Flekkefjord kommune er litt for ambisiøse når de tror at en endring av kystsoneplanen kan påbegynnes og gjøres ferdig «allerede» i 2027.

Noe av det vi sto bak i 2023
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv