Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Kulturfabrikken Drift AS i Kristiansund har fått 600.000 kroner i koronastøtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Innsats for andre – Valfag med store verdiar

Valfaget ved Olden skule handlar om å gje elevane praktisk erfaring gjennom frivillig arbeid.

Inviterer til rydding

I dag er den store strandryddedagen. Fleire stadar her i fylket blir det organisert rydding i fjøra i dag.

Veiforsøpling skader dyrene våre

Norske veier passerer gjennom viktige landbruksområder, og jordene rammes av forsøplingen fra veiene som igjen får store konsekvenser for dyrelivet.

Noe av det vi sto bak i 2020
0
kg søppel hentet fra strendene
0
turgåere brukte TellTur
0
elever på friluftslivskurs
0
nye friluftslivsområder sikret

Dette vil vi jobbe med i 2021

Friluftsrådet Vest vil fortsette det viktige arbeidet med å legge til rette for friluftsliv i regionen:

  • Sikre stadig mer areal til friluftslivsformål
  • Tilrettelegge friluftslivsområdene enda bedre for brukerne
  • Holde friluftslivsområdene attraktive ved gode driftsrutiner
  • Skape enda mer aktivitet på friluftslivsområdene
  • Informere mer og bedre om friluftsliv