1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Nye prosjekter
  4. Nye brygger på Bokn

Nye flytebrygger på Nordre Vågholmen

Deler av Nordre Vågholmen i Bokn kommune ble sikret for allmennheten med midler fra staten i 2020. Det er den såkalte Hummerparken sør på øya som er mest interessant for friluftslivet, men det er også sikret en forbindelse til havna i nord. Her har friluftsrådet nå fått på plass to nye flytebrygger av betong. I disse dager ferdigstilles god ilandstigning via landgang, landkar og trebruer.

  Nortdre Våpgholmen - web1.jpg