Siggjo

Siggjo (474 moh.) er det høgaste fjellet i Bømlo kommune og eit av dei viktigaste turmåla i regionen. Her har Friluftsrådet Vest sikra areal og midlar frå staten til å etablere ny, stor parkringsplass for dei mange besøkande. Store delar av stien frå p-plassen og opp til toppen er tilrettelagt av sherpaer. Det er toalett på p-plassen.