1. Hjem
  2. Båtliv

Sjø og båtliv på Vestlandet

Sjøaktiviteter og båtliv står sterkt i befolkningen på Vestlandet. Friluftsrådet Vest tar dette på alvor ved å legge til rette for friluftsliv på og ved sjøen. Omlag halvparten av områdene vi forvalter ligger til sjøen og regnes som båtutfartsområder og uthavner.

Smedaholmen-2.jpg

I undermenyen finner du punkter som omhandler ulike sider ved sjørettet friluftsliv, ikke minst til Vestkystparken, vår egen skjærgårdspark.