Romsa-øyene ligger øst i Bjoafjorden, ved utløpet av Ølsfjorden. Øygruppa består av den største øya, Romsa, de tre noe mindre øyene Herøy, Glopsøy og Tolløy, samt noen mindre holmer og skjær. Øygruppa har rike frilufts- og naturkvaliteter og er et av de viktigste båtutfartsområdene i regionen.