Hiskjo

Hiskjo er ei øy på vestsida av Bømlo, like vest for utløpet av Kulleseidkanalen. Friluftsområdet dekker store arealer på øya og er egnet til en rekke friluftsformål. Et populært badeområde på gode sommerdager vest mot havet. Det er to brygger, grill og toalett på området. En nylig oppgradert turveg går gjennom området fra nord til sør. Parkering i begge ender.

Klikk her for veibeskrivelse.