1. Hjem
  2. Aktiviteter
  3. Friluftsskolen

FRILUFTSSKOLER 2022  PÅ  LINDØY  OG I STOKKADALEN 

 

Friluftsskolen er et 3 dagers feriestarttilbud i nærmiljøet for barn i alderen 10-13 år.

I år (2022) vil vi som i fjor arrangere to skoler, en i Nord-Rogaland og en i Sunnhordland.

Lindøy på Fosen    :  28.juni til 30 juni

Stokkadalen i Ølen :  30 . juni - 2.juli

Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Friluftsskolen inneholder friluftsrelaterte temaer som: 

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon.

I tillegg blir det bueskyting, skyting (kun i Stokkadalen), kano, mat på bål, kajakk, SUP-board, ballspill, blindløype, slakk line og selvfølgelig masse bading og annet moro. Vi legger i utgangspunktet opp til overnatting i lavvuer fra dag 2 til dag 3, dersom smittesituasjonen og myndighetene tillater det, 

1.dag: Oppmøte kl 0900 – henting kl 1500

2.dag: Oppmøte kl 0900 – henting kl 2000. Tilbud om overnatting til neste dag og da hentes de kl 1500 dagen etter.

De av deltagerne som evt ikke ønsker å overnatte kan hentes kl 2000 og leveres tilbake kl 0830 på dag 3.

3.dag: Oppmøte kl 0830    (for de som velger å sove hjemme) Slutt og henting kl 1500.

Maks antall deltagere 30. (- førstemann til mølla)

Påmelding innen 1. juni til  post@frivest.no for Lindøy og til Vindafjord Jeger og fisk for Stokkadalen  aninyg@hotmail.com

Opplysninger vi trenger er: Navn, alder, bosted og evt allergier. + navn og mobilnr til to foresatte.

Påmeldingsavgift kr 300 pr deltager.  Arrangør: Friluftsrådet Vest i samarbeid med Vindafjord Jeger- og fisk og Etne og Sveio frivilligsentraler.

Dere vil få tilsendt opplysninger om betalingsmåte når påmeldingsfristen går ut 1. juni.