Vesterøy er ei flott og nærmest ubebygd øy i kystlandskapet i Boknafjorden som er et svært viktig båtutfartsområde med ei lun naturhavn i sørenden. Området representerer et autentisk kulturlandskap fra 18-1900-tallet som også er av særlig interesse for naturopplevelse og naturformidling.