1. Hjem
  2. Båtliv
  3. Marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

I de siste åra har problemene med forurensing av hav- og kystområder fått stadig større fokus. Friluftsrådene har fått en sentral rolle i kampen mot marin forsøpling og bidrar med båter og mannskaper i ryddeaksjoner langs hele kysten.

Friluftsrådet Vest samarbeider med medlemskommunene om rydding av strandsonen i vår region, ikke minst gjennom prosjektet Strandryddeaksjon Haugalandet. Vår store og moderne arbeidsbåt, M/S Astrid, er et viktig verktøy i innsamlingen av marint avfall fra Boknafjorden i sør til Bjørnefjorden i nord.

Strandryddeaksjon Haugalandet bruker portalen Rydde for registrering og organsisering av ryddeaksjoner. Bli med på Strandryddeuka 2020 (14. - 19.9) og den store Strandryddedagen 2020 (lørdag 19.9) som for øvrig har 10-årsjubileum i år!