Langøya ligger sentralt til i Fitjarøyene og har mange naturgitte kvaliteter som gjør øya attraktiv som friluftslivsområde. På øya er det en gammel kystgård der folk livnærte seg av fiske og enkelt jordbruk. På øya er det hovedhus og naust, samt mange tufter, steingarder, jordveg, steinsatte stier og steinbrygge. I vågen sør på øya finner du også ny flytebrygge.