Austerøy er ei flott, nærmest ubebygd øy i kystlandskapet i Boknafjorden. Området representerer et autentisk kulturlandskap fra 18-1900-tallet som også er av særlig interesse for naturopplevelse og naturformidling. Øyene dominerer landskapsbildet, med lune viker, svaberg og lynghei. Gode havneforhold i nord.