Friluftsområdet Ognahabn ligger på vestsida av Ognøy, mellom Kårstø i Tysvær og Austre Bokn. Her finner du brygger, sandstrand, grillsted, svaberg og gresslette. Her er også godt bevarte tufter etter gammel bosetning.

 Klikk her for veibeskrivelse.