Are friluftsområde finner du på sørsida av Vestre Bokn. Friluftsområdet ligger i Hognåsvika (Steinsvikene) og er prega av flotte svaberg, stein- og grusstrender, lynghei og beite for villsau. Det er fine turmuligheter og mange kulturminner i området.

Du kan fortøye rett til berget på sørøstsida av området.  Kommer du landevegen, tar du av fra E39 like ved Arsvågen ferjekai og fortsetter om lag 1 km. på Arsvegen. Her finner du parkeringsplass og infotavle.

Klikk her for veibeskrivelse til parkeringsplass.