Are

Are friluftsområde finner du på sørsida av Vestre Bokn. Friluftsområdet ligger i Hognåsvika (Steinsvikene) og er prega av flotte svaberg, stein- og grusstrender, lynghei og beite for villsau. Det er fine turmuligheter og mange kulturminner i området.

Du kan fortøye rett til berget på sørøstsida av området.  Kommer du landevegen, tar du av fra E39 like ved Arsvågen ferjekai og fortsetter om lag 1 km. på Arsvegen. Her finner du parkeringsplass og infotavle.

Fra p-plassen er det skiltet og merket sti til Steinsvikene, samt til fjellet Hognåsen (125 moh.), like nord for friluftsområdet, der du får flott utsikt over Bokn og Boknafjorden. Dette er også et TellTur-mål.

Klikk her for veibeskrivelse til parkeringsplass.