Friluftsområdet består av flere øyer og holmer, der Store Ulvøya er den dominerende. Dette er et eldorado for båtfolket, med mange fine viker, svaberg og urskog av gran og furu. I Vestre Vågen finner du flytebrygge og grillhus.