Ulvesøy 

Friluftsområdet består av flere øyer og holmer, der Store Ulvøya er den dominerende. Dette er et eldorado for båtfolket, med mange fine viker, svaberg og urskog av gran og furu. I Vestre Vågen finner du flytebrygge og grillhus.