1. Hjem
  2. Bli med å rydde!
Bli med å rydde! - headerbilde

Kampen mot marin forsøpling

I de siste åra har problemene med forurensing av hav- og kystområder fått stadig større fokus. Friluftsrådene har fått en sentral rolle i kampen mot marin forsøpling og bidrar med båter og mannskaper i ryddeaksjoner langs hele kysten.

 

Marin forsøpling-3 web (1).jpg

Friluftsrådet Vest samarbeider med medlemskommunene om rydding av strandsonen i vår region, ikke minst gjennom prosjektet Strandryddeaksjon Haugalandet. Vår store og moderne arbeidsbåt, M/S Astrid, er et viktig verktøy i innsamlingen av marint avfall fra Boknafjorden i sør til Bjørnefjorden i nord.

 

Marin forsøpling-4 web (1).jpg

Strandryddeaksjon Haugalandet bruker portalen Rydde for registrering og organsisering av ryddeaksjoner. Bli med på Strandryddeuka og den store Strandryddedagen!